She needed a hero.

publicerat i

So that's what she become


Jag vet att det är en sån kliché, det här med att påstå att ett nytt år ger nya möjligheter. Men jag vill ändå påstå att ett nytt år ger ny energi och en chans till att nå den förändring man vill. För min del så ska 2017 bli förändringarnas år.

Man kan inte göra annat än att jobba på sig själv, sina egna fel och sina egna brister för att komma och uppnå de mål man vill.

2017. Time for some change.

Kommentera inlägget här :